SPECIALS PROCESBEGELEIDING

 

Consult vanuit systeemdenken brengt een manier van kijken als in een team of tussen collega’s of stakeholders stagnatie is. Deze aanpak levert vlot inzichten op, die een doorbraak geven in de ont-spanning van de communicatie. Ik onderzoek met u (en collega’s) gedragspatronen in het relatienetwerk, vanuit de theorie over systeemdenken. Daar heb ik per situatie een serie vragen voor. Zo ontstaat in één gesprek een systeemtekening. En zie ik hoe het steeds weer inzichten geeft die helpen om de communicatie uit het ongewenste patroon te halen. Of voor een strategische interventie.

 

Individuele coaching bij druk en ongemak in werkrelatie(s). Soms zijn er situaties waarin de spanning oploopt en gesprekken stroever gaan of onbegrepen worden. Vaardigheden zowel als mediator en als coach zet ik in om u in zo’n situatie te verstevigen en beter voor te bereiden op de spanningsvolle gesprekken op uw werk. Naar behoefte kan dit na het eerste coachingsgesprek een vervolg krijgen, face to face of telefonisch, Bijvoorbeeld een half uur ter ondersteuning in een specifieke situatie.

 

 

Workshop voor senior professionals in de 3de fase van hun loopbaan, die gezonde spanning en balans in het werk willen behouden vanuit hun persoonlijke kracht. In de workshop is de huidige werksituatie uitgangspunt, en onderzoeken we de balans tussen de pijlers werk, en de domeinen die een (aandacht vretende of juist verwaarloosde) rol spelen in je leven. De workshop zet aan tot denken over wat u nog wilt, welke behoeften achter de onrust of het uitstelgedrag schuilen, en stimuleert om in beweging te komen met praktische opdrachten.

Ook een individueel coachtraject voor senior professionals is onderdeel van mijn praktijk.

 

Ik heb de last van mijn schouders gehaald. Met jouw wijze woorden in mijn achterhoofd heb ik veel beter nagedacht over de consequenties van mijn reactie. medewerker obesitas vereniging