Van een zoeken naar de waarheid naar geloven dat er zoveel waarheden als partijen zijn.

 

 

Groepsbemiddeling en procesbegeleiding

Ardi Roelofs is gespecialiseerd in bemiddelingen in een groep. Soms gaat het om processen tussen een aantal personen, soms om het gehele team. Zij hebben een situatie met lastige gesprekken of het onderlinge vertrouwen staat onder druk. In de samenwerking is dan sprake van improductieve patronen. Afhankelijk van het escalatieniveau gaat de procesbegeleiding om een zetje dat nodig is om op een ander spoor te komen of om een langer traject van gespreksinterventies en conflicthanterings tools. Meervoudige partijdigheid is de grondhouding van de procesbegeleider: Ik ben er voor alle betrokkenen.

 

Resultaat
Voorop in mijn werk staat  herstel van veiligheid, erkenning en rust. Ik richt de blik op patronen in gedrag en op de verborgen gebleven goede bedoelingen. Het eindresultaat bestaat uit een serie werkafspraken. Altijd oplossingsgericht met het oog op een verbeterde samenwerking en heldere communicatie. Soms wordt begeleiding gevraagd om een eindproduct te realiseren, zoals een visiedocument of een verantwoordelijkheden schema. Of om als onafhankelijk voorzitter gesprekken te begeleiden.

 

Een hele goede luisteraar die aandacht heeft en rekening houdt met de gevoelens van iedereen. leidinggevende bij Universiteit Utrecht over de team mediation

 

Jouw werkwijze was plezierig, betrokken, respectvol en toekomstgericht. Je opstelling en adviezen naar mij toe heb ik bijzonder gewaardeerd. directeur over de procesbegeleiding van het adviesbureau