Aanpak mediation traject: wijsheid en versnelling
Aan ieder mediationtraject gaat een
intakegesprek  vooraf, met de betrokkenen apart. Deze kennismaking is individueel en duurt ongeveer een half uur.

 

U hoort vervolgens of mediation naar mijn inschatting een passende vorm is. Bij besluit tot mediation, starten we in de eerste bijeenkomst met het ondertekenen van de mediation overeenkomst. Hierin staan de belangrijkste regels en afspraken, conform de beroepscode en ­werkwijze van het NMI.

 

Mijn jarenlange ervaring met processen tussen mensen brengt met zich mee dat ik een betrokken en ontspannende aandacht heb voor wat u beweegt. Mijn vragen en interventies dragen bij aan een verbetering van de communicatie, aan het bij elkaar brengen van oplossingen en aan inzichten in ieders verantwoordelijkheid. U werkt op deze manier toe naar een gezamenlijke oplossing, hoe moeilijk dat bij aanvang ook lijkt.

Hoe werkt Ardi Roelofs bij procesbegeleiding en coaching?
Bent u op zoek naar een procesbegeleider of coach, dan start ik met een telefonisch overleg
en een vrijblijvende intake om uw vraag te verkennen. Deze eerste kennismaking is kosteloos. Ik stel vervolgens een offerte op met een plan van aanpak.

 

 

 

Deze mediation op advies van de rechter, met drie partijen (gemeente, ondernemers, omwonenden), kon nauwelijks tot een goed einde gebracht worden. Ik vind dat mediators hun uiterste best hebben gedaan om er voor te zorgen dat het proces zo zorgvuldig mogelijk is verlopen. Door de tijd en energie die zij erin gestoken hebben, alsmede door hun tact en wijze van aanpak, is er toch op deelgebieden vooruitgang geboekt.